Vedran Mimica

21/12/2017

Što je to urbana reinvencija u arhitekturi?

Bez kojih znanja i vještina student arhitekture ne smije izaći sa studija?

Kakvu vrijednost arhitektura može donijeti gradu i građanima danas?

Tags: , ,