Slaven Tolj

21/12/2017

Kakav je MMSU u Rijeci danas i što se s njime želi postići?

Što Muzej može ponuditi građanima danas?

Što za muzej znači preseljenje na novu lokaciju?