Ivana Ivković

21/12/2017

Možete li nam kao laicima objasniti čime se bavite kroz rad “Institucije treba graditi”?

Kakve institucije danas trebamo?

Kakav je danas MMSU u Rijeci institucija?