Dinko Peračić

21/12/2017

Koja je uloga arhitekta na projektu rekonstrukcije MMSU-a u Rijeci?

Koji je obim intervencija?

Koji je koncept tvog rada na ovom projektu?