Sevšek i Gamulin

21/12/2017

Što je muzej Lipa pamti?

Koje ste prostorne zahvate napravili?

Koje ste dizajnerske strategije koristili?

Kakav utjecaj ima ovakav projekt na lokalnu zajednicu?