Jelena Mužar

23/12/2015

Što je to deliberacija?

Što bi deliberacija značila na primjeru Zvijezde?

Koji je benefit građana od takvih metoda bavljenja Gradom i građanima?

Tags: ,