Igor Čulig

23/12/2015

Koja su glavna obilježja povijesnih gradova kao što je Karlovac?

Što Zvijezda predstavlja za Karlovac danas?

Kad su ljudi iselili iz Zvijezde i da li je moguće vratiti život u Zvijezdu?

Treba li obnavljati povijesne cjeline ili ih treba prepustiti nekim novim scenarijima korištenja?

Tags: , ,