Idis Turato

03/07/2015

Koji su to novi i alternativni oblici stanogadnje?

Gdje možemo tražiti inovacije u stanogradnji?

Da li se stanovanje odnosi samo na stanove?

Da li se može stanovati u kući / skućiti se u stanu?

Što čini razliku između urbanog i neurbanog stanovanja?

Da li kvalitetno stanovanje omogućuje kvalitetno zapošljavanje ili obrnuto, zapošljavanje omogućuje stanovanje?

Koje su obaveze i odgovornosti lokalne uprave i/ili  budućih sustanara pri stvaranju novih stambenih tipologija?

Tags: , , , ,