Denis Mikšić

23/12/2015

Što Zvijezda danas znači za Karlovac?

Treba li obnavljati povijesne cjeline ili ih je bolje prepustiti vremenu u kojem danas živimo?

Što bi za Karlovac mogla i trebala značiti obnova Zvijezde?

Da li su kultura i građanski aktivizam moguća rješenja za Zvijezdu?

Osnovni podaci o Zvijezdi?

Što je potpomoglo propadanju Zvijezde?

Kakav je noćni život u Karlovcu?

Tags: , , ,