Maja Furlan Zimmermann

28/12/2018

Nedavno je otvorena Osnovna škola Pazdigrad u Splitu prema vašem projektu. Kakav je to bio proces za vas a kakav za zajednicu?

Koji su bili izazovi rada i realizacije tako složenog projekta?

Možete li navesti primjer škole ili osobu koja je obilježila vaš odnos prema tipologiji škole, eventualno utjecala na vaš projekt škole na Pazdigradu?

Tags: , , ,